Irinasisustaa - verkkokauppa ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on verkkokaupan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Irinasisustaa- verkkokauppa on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Tuotteet ovat uniikkeja käsitöitä ja niissä voidaan havaita epätäydellisyyksiä, jotka ovat osa tuotteen luonnetta.